Books4life vanaf morgen weer open !

Vooruitlopend op de besluitvorming van het kabinet vanavond hebben wij besloten om morgen weer open te gaan. Graag ontvangen wij u weer vanaf 10.00 uur voor onze laag geprijsde boeken en voor het doneren van boeken die u over heeft.