Financiële bijdrage

Draag bij met een
geld bedrag

Net als de opbrengst uit boekverkoop komen financiële bijdrages voor 90% ten goede aan onze goede doelen en voor 10% aan het functioneren van Books 4 Life Groningen. Wij doneren aan Amnesty International, Oxfam Novib en wisselende kleinschalige doelen. Deze kleinschalige doelen kunnen zowel lokaal als landelijk zijn.

Een overschrijving maken

Je kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL16 RABO 0150 8480 56
ten name van
Stichting Books 4 Life Groningen
onder vermelding van “donatie”

of  doneer digitaal via de QR code 

ANBI-status

Stichting Books 4 Life Groningen staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Books 4 Life Groningen is aangemerkt door de Belastingdienst als een ANBI. Daardoor kan een sponsor dan wel donateur, afhankelijk van de vorm waarin de gift(en) zijn gedaan, de gift(en) van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Schenkingen en nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van de betaling van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn ook uitkeringen die worden gedaan door Books 4 Life Groningen niet onderhevig aan de schenkbelasting.

Doneer een boek

Als tweedehands boekenwinkel zonder winstoogmerk zijn wij afhankelijk van donaties. Heb je daarom een boek, een hele doos of meerdere dozen die je wilt doneren dan ben je altijd van harte welkom in onze winkel!

Voor meer informatie klik op onderstaande knop.