Amnesty
International

Strijden voor mensenrechten

Het begon allemaal in 1961 met de Britse advocaat Peter Benenson. Sindsdien is Amnesty uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die gesteund wordt door ruim 7 miljoen leden, symphathisten en activisten. 
Amnesty voert actie in meer dan 150 landen voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

AMNESTY iNTERNATIONAL
&
bOOKS 4 lIFE nEDERLAND

Sinds de oprichting van Books 4 Life steunen wij Amnesty International door hen jaarlijks 25% van het te doneren bedrag te geven. Met dit geld strijdt Amnesty voor mensenrechten wereldwijd, waarbij zij al veel successen hebben behaald.

Dankzij de goede contacten die Books 4 Life Nederland onderhoudt met Amnesty International, is het mogelijk geworden dat onze donatie niet meer op de grote hoop beland. Sinds 2018 gaat het naar een specifiek project. Wij hebben gekozen voor het project binnen de afdeling educatie van Amnesty International Nederland.

Amnesty International
&
Books 4 Life Nederland

Sinds de oprichting van Books 4 Life steunen wij Amnesty International door hen jaarlijks 25% van het te doneren bedrag te geven. Met dit geld strijdt Amnesty voor mensenrechten wereldwijd, waarbij zij al veel successen hebben behaald.

Dankzij de goede contacten die Books 4 Life Nederland onderhoudt met Amnesty International, is het mogelijk geworden dat onze donatie niet meer op de grote hoop beland. Sinds 2018 gaat het naar een specifiek project. Wij hebben gekozen voor het project binnen de afdeling educatie van Amnesty International Nederland.

Waar wordt het geld aan besteed?

Books 4 Life heeft per 2018 afspraken gemaakt om te zorgen dat onze donatie naar een specifiek project gaat. Wij hebben gekozen voor een project binnen de afdeling educatie van Amnesty Nederland. 

Tijdens Write for Rights worden er in Nederland brieven en kaarten verstuurd om een einde te maken aan discriminatie, onterechte gevangenschap en ander onrecht. Zo zijn er in 2019 meer dan 330.000 brieven en kaarten verstuurd! Er werd toen actie gevoerd voor tien jongeren. 

HET PROJECT