anbi-status

ANBI-status

Stichting Books 4 Life Groningen staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Books 4 Life Groningen is aangemerkt door de Belastingdienst als een ANBI. Daardoor kan een sponsor dan wel donateur, afhankelijk van de vorm waarin de gift(en) zijn gedaan, de gift(en) van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Schenkingen en nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van de betaling van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn ook uitkeringen die worden gedaan door Books 4 Life Groningen niet onderhevig aan de schenkbelasting.